Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

Announcement

แนวทางการให้บริการเดือนกันยายน
แนวทางการให้บริการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ 


สามารถใช้บริการได้ตามเวลาทำการของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น. *อาจจะมีการปรับเวลาอีกครั้ง
วันอาทิตย์ 09.00 - 20.00 น. 

ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ข้อกำหนดการเข้าใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครเนื่องในสถานการณ์ Covid-19
1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าภายในอาคาร  หากไม่ปฏิบัติตามขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ
2. หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ หรือ มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการในพื้นที่
3. นั่งในพื้นที่ ที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ งดเคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอี้ โดยพละการหากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ
4. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางไว้ที่รถเข็นสำหรับคืนหนังสือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดก่อนขึ้นชั้นให้บริการ
5. งดรับประทานอาหารพื้นที่ให้บริการ
6.  ทำความสะอาดมือ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการในพื้นที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
ระเบียบการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร คลิก >> https://bit.ly/3LCNjql

* แนวทางการให้บริการอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความปลอดภัยในพื้นที่โดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า
ข้อกำหนดเป็นไปตามคำสั่งศูนย์ บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)