Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

Announcement

แนวทางการให้บริการเดือนตุลาคม
แนวทางการให้บริการ 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 
ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการโดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า
โดยสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนและไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ
พื้นที่การอ่าน 


สามารถใช้บริการได้ตามเวลาทำการของหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 
วันอังคาร - วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 20.30 น. 
วันอาทิตย์ 09.00 - 20.00 น. 

ปิดทำการทุกวันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
*เวลาการให้บริการอาจจะมีการปรับเวลาอีกครั้ง

ข้อกำหนดการเข้าใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
1. ผู้เข้าใช้บริการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าภายในอาคารเนื่องจากพื้นที่เป็นสถานที่ปิดอากาศไม่ถ่ายเท 
    หากไม่ปฏิบัติตามขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ

2. หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ ไอ หรือ มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการในพื้นที่
3. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางไว้ที่รถเข็นสำหรับคืนหนังสือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดก่อนขึ้นชั้นให้บริการ
4. ทำความสะอาดมือ ทั้งก่อนและหลังการเข้าใช้บริการในพื้นที่ หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
5. การเข้าใช้บริการเป็นไปตามระเบียบการเข้าใช้บริการหอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร คลิก >> https://bit.ly/3LCNjql