Main Menu
BANGKOK PORTAL

  • ไทย
  • Eng

แนวทางการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 64

แจ้งแนวทางการให้บริการเดือน พฤศจิกายน 2564 
1. วันที่2-7 พฤศจิกายน 2564 : ให้บริการรูปแบบยืม-คืน ผ่านเจ้าหน้าที่
(สมาชิกแจ้งรายชื่อหนังสือให้เจ้าหน้าที่หยิบให้) ต่ออายุสมาชิก 
2. วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 : สามารถเข้าใช้บริการแบบจำกัดจำนวนคน 
ผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้า 1 วัน และ  walk in โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าใน
วันอาทิตย์ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 เวลา09.00 - 17.00 น. ดังนี้

- รอบเช้า 09.00 น. - 14.00 น.
ลงทะเบียน ออนไลน์ 60 คน walk in  40 คน 
(รอบทำความสะอาดพื้นที่ 14.00 น.-15.00 น.)

- รอบบ่าย 15.00 น. - 19.00 น.
ลงทะเบียน ออนไลน์ 60 คน walk in  40 คน

* เนื่องจากมีข้อกำหนดสัดส่วนผู้เข้าใช้สถานที่ จึงมีความจำเป็นต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าใช้บริการ 
** งดให้บริการชั้น M (ชั้นเด็ก) ,ชั้น 3, ห้องค้นคว้า,ห้องฉายภาพยนตร์, เครื่องคอมพิวเตอร์ 
***หากต้องการหนังสือในชั้นที่งดให้บริการ กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่หยิบหนังสือให้


ข้อกำหนดการเข้าใช้พื้นที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร
1. ลงทะเบียนได้ 1 รอบ (เช้า หรือ บ่าย) ต่อ 1 วัน เท่านั้น 
เช้าเวลา 09.00 - 14.00 , บ่ายเวลา 15.00 -19.00 น. ซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน 
(ลงทะเบียนวันนี้เข้าใช้บริการวันถัดไป) 
2.ลงทะเบียนด้วย E-mail ที่ใช้งานจริง เนื่องจากจะมี E-mail ตอบกลับจากเจ้าหน้าที่
3. สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าภายในอาคาร หากไม่ปฏิบัติตามขอสงวนสิทธิ์การเข้าใช้บริการ
4. หากมีอาการไม่สบาย เป็นไข้ หรือ มีอุณหภูมิสูงเกิน 37.5 ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ แม้จะมีการลงทะเบียนล่วงหน้าแล้ว
5. นั่งในพื้นที่ ที่จัดเตรียมไว้ งดเคลื่อนย้าย โต๊ะ เก้าอี้ โดยพละการ หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดขอสงวนสิทธิ์
การเข้าใช้บริการ
6. เมื่อหยิบหนังสือออกมาจากชั้นแล้วให้วางไว้ที่รถเข็นสำหรับคืนหนังสือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดก่อน
ขึ้นชั้นให้บริการ
7. เมื่อครบกำหนดแล้ว กรุณออกจากพื้นที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำความสะอาดสถานที่
8. งดรับประทานอาหารและน้ำดื่มในพื้นที่ให้บริการ 


ข้อกำหนดเป็นไปตามคำสั่งศูนย์ บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(
COVID-19)