Main Menu
BANGKOK PORTAL

บริการห้องสมุด

  ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ซอยพระนาง

                        ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิหนึ่งในพื้นที่อันเป็นศูนย์รวม
ความเคลื่อนไหวของกรุงเทพฯ ที่ซึ่งความทันสมัย ความเจริญ แฟชั่น
และศูนย์การศึกษามารวมอยู่ในที่แห่งเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นจุดรวม
ระบบขนส่งมวลชน ทั้งที่เป็นต้นสายปลายทางและที่แวะเวียนรับส่ง
ผู้โดยสารจำนวนมากก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ ทั่วกรุง
จนทำให้บริเวณนี้ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีผู้คนพลุกพล่านมากที่สุด
ในเมือง พลวัตรเหล่านี้หมุนเวียนสับเปลี่ยนอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน
เปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมให้เจริญก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง
                          พร้อมๆ กับการเป็นสังคมที่เจริญแล้ว กรุงเทพมหานคร
มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนกรุง ให้ขับเคลื่อนสู่ "สังคมแห่งการเรียนรู้"
เป็นสังคมที่ปลูกฝังเด็ก เยาวชน และประชาชนให้ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีนิสัยรักการอ่าน
แสวงหาความรู้เพื่อนำความรู้นั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและ
สังคม ตลอดจนสามารถเข้าถึงแหล่งเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
เพื่อให้ได้รับข่าวสารได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ต่างๆ ของโลก
เพื่อปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
                      ดังนั้น ณ มุมหนึ่งที่ซึ่งไม่ห่างจากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
มากนักยังมีพื้นที่ที่พร้อมจะรองรับผู้ต้องการเปลี่ยนมุมจากพลวัตร
ที่รวดเร็วมาสู่ความเงียบสงบ ผ่อนคลาย สู่บรรยากาศแห่งการเรียนรู้

สถานที่แห่งนี้รู้จักกันดีในนามของ ห้องสมุดซอยพระนาง

 

  ห้องสมุดซอยพระนาง

               ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร ซอยพระนางตั้งอยู่ที่ปากซอยพระนาง (ซอยราชวิถี 4) ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
เป็นอาคารโครงสร้างเหล็ก 3 ชั้น พื้นที่ 388 ตารางเมตรโดยเป็นที่ดินซึ่งกรุงเทพมหานครขอเช่าจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
          ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานครแห่งนี้ เรียกชื่อตามสถานที่ตั้ง โดยซอย "พระนาง"เป็นชื่อที่เรียกขานเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าหญิงลักษมีลาวัณ หรือพระนางเธอลักษมีลาวัณ อดีตพระคู่หมั้นในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นเจ้านายที่
โปรดการประพันธ์ และทรงเป็นผู้สืบสานต่อละคร ปรีดาลัย ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างสูงในสมัยพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดยวังที่ประทับของพระนางเธิลัษมีลาวัณเคยตั้งอยู่ในซอยแห่งนี้
 
 
  อีบุ้คและมัลติมีเดีย     จอง/ขอใช้บริการ 
     
 ยืม-คืน อุปกรณ์ 
 
   ห้องวีดีทัศน์ 

 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
 
 
 เวลาเปิด-ปิดห้องสมุด
          วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 08.30 น.ถึง 19.30 น.
           วันอาทิตย์ 09.00 น. ถึง 17.00 น.
 
อาคาร 1
         โซน 1  โถงต้อนรับ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ มุมอ่านหนังสือพิมพ์
                    วารสารและนิตยสาร บริการสืบค้นข้อมูล อินเทอร์เน็ต
          โซน 2 บริการหนังสือยอดนิยม หนังสืออ้างอิง และหนังสือวิชาการต่างๆ ที่น่าสืบค้น
          โซน 3 บริการหนังสือพิมพ์เพื่อความบันเทิง ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้น เรื่องแปล ฯลฯ
าคาร 2
           โซน 1 ห้องสมุดสำหรับน้องๆ วัยซน และวัยอ่านทุกเพศ ทุกวัยกับนิทาน การ์ตูน และสื่อการสอนทันสมัย
           โซน 2 บริการหนังสทอวิชาการ พร้อมที่นั่งทำการบ้านแสนสบาย
           โซน 3 เพลิดเพลินกับหนังสือวรรณกรรมเยาวชน สนุกสนานกับการดูหนัง ฟังเพลงจาก CD VCD และ DVD  ในห้องมินิเธียเตอร์
 หนังสือและสิ่งพิมพ์ 
อีบุ้คและมัลติมีเดีย
ยืม-คืน อุปกรณ์
ห้องค้นคว้า
ห้องวีดีทัศน์
จอง/ขอใช้บริการ
ตู้ล็อกเกอร์
ฟรีอินเตอร์เน็ต
บริการอื่นๆ