Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ มีคลิปวิธีใช้งาน E-Books ฟรี ใช้ง่ายตามโครงการ #100อีบุ๊คฟรีอยู่เขตไหนก็อ่านได้หมด คลิปนี้จะเป็นการสอนการใช้งานผ่าน website ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร
 
ส่วนห้องสมุดและการเรียนรู้ มีคลิปวิธีใช้งาน E-Books ฟรี ใช้ง่ายตามโครงการ #100อีบุ๊คฟรีอยู่เขตไหนก็อ่านได้หมด คลิปนี้จะเป็นการสอนการใช้งานผ่าน website ห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ค่ะ
แต่ถ้าอยากอ่าน E-Books แล้วคลิกเลย http://www.bangkoklibrary.go.th/digital
นอกจากนี้ยังมีให้บริการผ่าน App "Bangkok Digital Library"
สนใจดาวน์โหลด app ได้ที่
Google Play Store