Main Menu
BANGKOK PORTAL

ข่าวประชาสัมพันธ์ห้องสมุด

กิจกรรม ขยับร่าง สร้างรัก(รักตัวเอง)
กิจกรรม ขยับร่าง สร้างรัก(รักตัวเอง)
แข่งขันลดน้ำหนัก 60 วัน
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2565
กำหนดการสมัคร ระหว่างวันที่ 15 - 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดสอบถาม กองการกีฬา(กลุ่มวิชาการและพัฒนาเทคนิค)
โทร.0 2248 4024-5