Main Menu
BANGKOK PORTAL

New Books ThungKhru

อ่านคนออก บอกคนถูก ใช้คนเป็น
อ่านคนออก บอกคนถูก ใช้คนเป็น
658.3 ร411อ 2566

ผู้เขียน:ราชรามัญ
สำนักพิมพ์:MD
จำนวนหน้า: 176 หน้า
ราคา: 225.00 บาท
ISBN: 9786165788397

เรื่องย่อ

รู้ไหมว่าหากจะใช้ใครให้ทำงานให้ เราต้องรู้จักเขาให้มากกว่าที่เขาจะมารู้จักเรา เมื่อนั้นเราจึงจะสามารถทำให้เขาทำงานให้เราได้อย่างเต็มใจ ใช้เขาได้ตรงตามงานแบบได้ผลลัพธ์อย่างเต็มที่ ผู้นำทุกองค์กรต่างเชื่อถือในศาสตร์แห่งการอ่านคนออกแบบนี้มาตลอดกาล